Sportministry

AIA definieert sportministry als volgt:

Sport inzetten om niet-christenen in contact te brengen met het evangelie, en daarbij tegelijkertijd christenen te trainen in discipelschap en hen de kans te geven hun geloof te delen.

Deze visie wordt samengevat in drie kernwoorden: winnen, bouwen, zenden. Deze drie elementen vinden vaak tegelijkertijd plaats.

Winnen (evangelisatie)

Het doel van sportevangelisatie is op een eigentijdse en vrijblijvende manier het geloof in God te delen. Er wordt in principe niets gevraagd van mensen, ze worden alleen uitgenodigd naar een sportweek te komen. Vriendelijkheid, aandacht en sportactiviteiten worden gecombineerd met vertellen over Jezus en laten zien wat dit persoonlijk betekent. Hierdoor kan een kerk op een positieve manier contact leggen met mensen uit de eigen wijk. De sportweek is bedoeld om bruggen te bouwen: de kerk slaat een brug naar de wijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Hoop voor Noord in Amsterdam.

Bouwen (discipelschap)

Tijdens een sportweek worden contact gelegd. Hiermee is de sportweek het begin van of een boost voor structurele activiteiten waarin de relatie verder wordt opgebouwd. Discipelschap is het investeren in het (geloofs)leven van iemand die tot geloof gekomen is of geïnteresseerd is geraakt in het evangelie. Blijvende sportactiviteiten stellen de kerk in staat jongeren te leren kennen, een relatie met ze op te bouwen en verder te helpen. De Paaskerk in Zaandam deed dit ook. Door sport ook hierbij te gebruiken, bied je (nieuwe) gelovigen een vertrouwde omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door de Youth Alpha Sport, die AIA in samenwerking met Alpha ontwikkeld heeft.

Zenden (missionair zijn)

Jongeren krijgen door sportministry de kans tot geloof te komen, te groeien in hun geloof, maar ook hun geloof uit te dragen. In de activiteiten kunnen ze worden ingezet in evangelisatie (winnen) en discipelschap (bouwen). In veel steden waar al langer sportministry gaande is, maken jongeren die door het sporten tot geloof zijn gekomen nu zelf deel uit van het sportteam. Door deel te nemen aan een project worden de jongeren van de kerk zelf aangeraakt en opgebouwd.

We helpen je gemeente graag met het opzetten van een sportministry.

Mail Wilhelm Cnossen voor een vrijblijvend gesprek of meer info